1. ĐỐI TƯỢNG:
Các vận động viên (VĐV) nam, nữ chuyên nghiệp, phong trào trong nước, có đủ sức khỏe, không trong thời gian bị can án, kỷ luật đều được tham gia thi đấu:
- Học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh, huyện;
- Cán bộ, CCVC các cơ quan trên địa bàn tỉnh, huyện;
- Các câu lạc bộ bơi trong, ngoài tỉnh và trên khắp đất nước;
- Vận động viên chuyên nghiệp, phong trào và vận động viên tự do;
- Có đủ điều kiện qualify cho cự ly đăng ký.
* Đối tượng không được tham dự giải: Các vận động viên không đảm bảo sức khỏe để bơi, đặc biệt có tiền sử về bệnh tim mạch, hô hấp.
 
2. THỜI GIAN GIỚI HẠN – CUT OFF TIME:
Cự ly Thời gian giới hạn
5km 3 giờ 00 phút
2km 1 giờ 30 phút
1km 1 giờ 00 phút

3. QUY ĐỊNH ĐỘ TUỔI:
Cự ly Độ tuổi
5km Từ 14 tuổi trở lên
2km Từ 11 tuổi trở lên
1km Từ 8 tuổi trở lên